Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség

Debreceni Szociális Szolgáltató Központ

Az intézmény elérhetősége:
Intézményvezető: Ferencziné Kun Beáta
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 148.
Tel: +36-52-412-033
Fax: +36-52-597-103
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

térkép

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Lakóotthon házirendje

Megállapodás

Orvosi- és vagyonnyilatkozat

Felvételi kérelem

A Debreceni Fogyatékosokat Ellátó Intézmény szakellátás keretében biztosít ápoló-gondozó otthoni, valamint ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátást.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona:

Az intézmény feladata:

Az intézmény 140 férőhelyen biztosít a súlyosan és halmozottan sérült gyermekeknek és felnőtt korúak részére ápolást, gondozást, egészségügyi-, fejlesztési-, szociális és mentálhigiénés ellátást.

Az intézmény teljes körű ellátás megszervezésénél messzemenőkig és mindenre kiterjedően figyelembe veszi a gondozásra szoruló halmozottan sérült személy állapotát és igényeit, ezen túlmenően az egészségügyi ellátás, étkeztetés megszervezése, ruházat- textíliával való-, a mentálhigiénés ellátás, a korai fejlesztés, képzési kötelezettség teljesítésének feltételeinek biztosítását, foglalkoztatásuk, és szabadidős programok szervezését.

Az intézmény a szabadidő kihasználását játékkal, diafilmvetítéssel, játszótéri sétával, könyvek nézegetésével, TV-nézéssel teszi hasznosabbá. Az ellátottak bekapcsolódhatnak az úszás programba, kutyás terápián vehetnek részt, bábszínházi látogatást tehetnek, külön térítés mellett nyári táborozásban, üdülésben vehetnek részt.

A Debreceni Fogyatékosokat Ellátó Intézmény ellátási területe Hajdú-Bihar megye területe. Intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető döntése, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetén az illetékes Gyámhivatalhatározata alapozza meg.

Az ellátást szolgáló épületek, lakóegységek akadálymentesek.

Az intézmény által biztosított szolgáltatások köre:

 • teljes körű ellátás (napi legalább háromszori étkezés – diéta esetén ötszöri alkalom, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátás, mentális gondozás, egészségügyi ellátás, valamint lakhatás),

ezen túlmenően:

 • szakrendelésekre kísérés,
 • ruházat és textília tisztítása, javítása.

Figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátottak szabadon gyakorolhassák vallásukat. Az ellátottak érdekvédelme az Érdekképviseleti Fórumon és az Ellátottjogi Képviselőn keresztül biztosított.

Bekerülési feltételek:

Az intézményi beutalás feltétele (kiskorú ellátottak esetében): a Hajdú – Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet javaslatának megléte.

A nagykorú fogyatékos személyek ápoló, gondozó intézményben történő elhelyezésének a feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.

Lakóotthon:

Az intézmény székhelyén működő 12 férőhelyes ápoló-gondozó célú lakóotthonba debreceni lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 16. életévét betöltött fogyatékos személyek nyerhetnek elhelyezést. Az ellátást igénylők az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:

 • étkezés (napi háromszori étkezés),
 • munka jellegű szolgáltatás megszervezése (gyöngyfűzés, szövés, intarzia képek készítése, stb.),
 • pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás (szocializációs programok keretében),
 • egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás (tanácsadás, életvitel javítását segítő programok),
 • szabadidős programok szervezése (kirándulás, rendezvények),
 • sportszerek használatának biztosítása (háromkerekű kerékpár, foci, stb.).

 

A lakóotthoni ellátás során biztosítjuk az igénybevevő számára:

 • szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését (intézményi gépjárművel),
 • életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló megoldását, szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához,
 • a lakóhelyi, munkahelyi feladatok és a szabadidő eltöltésének szétválasztását – lehetőség szerint foglalkoztatását, szabadidős tevékenységeket és azok megszervezését,
 • a folyamatos mentálhigiénés ellátást, mely keretében a szociális segítő folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén aktívan alakítja az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel kapcsolatos döntéseit, életvitelét.

A normális napi életritmus kialakítása kapcsán figyelemmel vagyunk a munkavégzésre, a szabadidő eltöltésére, ezek megfelelő arányára, továbbá a lakóotthon fenntartásában vállalt feladatok ellátására.

Szociális foglalkoztatás:

A foglalkozási rehabilitáció rendszerszerű átalakítását követően 2005. évben a szociális törvény megteremtette a szociális intézményben ellátott személyek intézményen belüli foglalkoztatásának törvényi kereteit. Az intézményben munka rehabilitációs foglalkoztatás folyik.

Munka-rehabilitációnak minősül az intézmény környezetében végzett kisegítő, kiegészítő jellegű, karbantartással a külső-belső környezet rendben tartásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A foglalkoztatás olyan szervezett tevékenység, amelynek elsődleges célja az ellátottak munkakészségének, testi- és szellemi képességének fenntartása, munkavégzéssel történő megtartása, továbbá a hasznos és aktív szabadidős elfoglaltság biztosítása, azaz jó szomatikus, pszichés és szociális közérzetük megteremtése. Mindezen célok szoros összhangban vannak az intézmény szakmai programjával, hiszen a cél közös: ellátottaink lelki és fizikai egészségvédelme, pszichomotoros képességének, készségének megújítása, az optimális fizikai, lelki és szellemi teljesítőképesség állandósítása, valamint a szabadidő hasznos, tevékeny eltöltése. Szociális foglalkoztatásban az vehet részt, akit a vele közvetlenül foglalkozó szakdolgozók az ellátott gondozási terve alapján arra javasoltak, illetve, akit a szakértői bizottság szakvéleményében alkalmasnak ítél.

Az intézmény saját konyhát üzemeltet, mely minden tekintetben biztosítja az életkornak, illetve speciális igényeknek (többféle diétás, illetve pépes étrend) megfelelő étkezést.

Az intézménynek 2 alapítványa működik:

A Fény Felé Alapítvány profilja: pályázatokon keresztül biztosítja a gyermek számára a külső helyszíni kirándulásokat, valamint anyagi fedezetet biztosít pl. speciális gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez.

A Velünk Együtt Közhasznú Alapítványnak alapító okirata szerint az ellátottak életminőségének javítása a célja. A cél elérése érdekében minden év októberében Jótékonysági Bált rendez.

Megközelíthetőség, környezet:

Az intézmény tömegközlekedési eszközökkel (autóbusz, villamos) kiválóan megközelíthető. Autóbusszal: 10/10Y, 10/A, 11, 15/15Y, 23Y, 34, 35, 36, 36Y, 51E. Villamossal: 2-es villamos.

Az ellátásnak helyet biztosító épületek gyönyörű, rendezett, parkosított környezetben helyezkednek el, mely egyben kikapcsolódást is nyújt az ellátottak részére. Az intézmény területén nagyméretű kert is kialakításra került, melyben az ellátottak megismerkedhetnek a kertészkedés örömeivel is, egyben fejlesztő tevékenységet is nyújt a fogyatékos ellátottak számára.