Az intézmény elérhetősége:
Megbízott intézményvezető: Bodnárné Rácz Erika
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 148.
Tel: +36-52-412-033
Fax: +36-52-597-103
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

térkép

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Lakóotthon házirendje

Megállapodás

Orvosi- és vagyonnyilatkozat

Felvételi kérelem

A Debreceni Szociális Szolgáltató Központ a székhely intézmény (4032 Debrecen, Böszörményi út 148.) mellett négy telephelyen (Báránd, Szerep-Hosszúhát I-III.) nyújt szolgáltatást az ellátást igénylők részére.

 

1.      Debreceni Szociális Szolgáltató Központ (székhely intézmény)

 

A székhely intézményszakellátás keretében biztosít ápoló-gondozó otthoni, valamint ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátást.

Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona:

A székhely intézmény feladata:

A székhely intézmény 140 férőhelyen biztosít a súlyosan és halmozottan sérült gyermekeknek és felnőtt korúak részére ápolást, gondozást, egészségügyi-, fejlesztési-, szociális és mentálhigiénés ellátást.

A székhely intézmény teljes körű ellátás megszervezésénél messzemenőkig és mindenre kiterjedően figyelembe veszi a gondozásra szoruló halmozottan sérült személy állapotát és igényeit, ezen túlmenően az egészségügyi ellátás, étkeztetés megszervezése, ruházat- textíliával való-, a mentálhigiénés ellátás, a korai fejlesztés, képzési kötelezettség teljesítésének feltételeinek biztosítását, foglalkoztatásuk, és szabadidős programok szervezését.

A székhely intézmény a szabadidő kihasználását játékkal, diafilmvetítéssel, játszótéri sétával, könyvek nézegetésével, TV-nézéssel teszi hasznosabbá. Az ellátottak bekapcsolódhatnak az úszás programba, kutyás terápián vehetnek részt, bábszínházi látogatást tehetnek, külön térítés mellett nyári táborozásban, üdülésben vehetnek részt.

A székhely intézmény ellátási területe Hajdú-Bihar megye területe. Intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető döntése, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetén az illetékes Gyámhivatal határozata alapozza meg.

Az ellátást szolgáló épületek, lakóegységek akadálymentesek.

A székhely intézmény által biztosított szolgáltatások köre:

·         teljes körű ellátás (napi legalább háromszori étkezés – diéta esetén ötszöri alkalom, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátás, mentális –pedagógiai gondozás, egészségügyi ellátás, szociális ellátás, valamint lakhatás),

A székhely intézmény a szakmai program előírásainak megfelelően teljesíti a magas színvonalú ellátást:

-          ápolás – gondozás;

-          egészségügyi szakellátás;

-          pedagógiai fejlesztés;

-          szociális és mentálhigiéné területén.

Ápolás - gondozás, egészségügyi ellátás keretén belül biztosítja a lakók számára:

-          prevenciós komplex egészségügyi ellátást;

-          rendszeres orvosi ellátást helyben (szakorvosok, házi orvos);

-          alapgondozást 24 órában ápoló-gondozók folyamatos jelenlétével;

-          szakápolói végzettséggel rendelkezők szakápolói feladatokat látnak el szintén 24 órában;

-          megfelelő kórházi ellátásokhoz való hozzájuttatás;

-          gyógyszerellátás;

-          gyógyászati segédeszközök biztosítása;

-          egészségügyi ellátás céljából rendelkezésre áll külön kialakított egészségügyi szoba.

Ezen túlmenően:

-          szakrendelésekre kísérés,

-          ruházat és textília tisztítása, javítása.

A székhely intézmény figyelmet fordít arra, hogy az ellátottak szabadon gyakorolhassák vallásukat. Az ellátottak érdekvédelme az Érdekképviseleti Fórumon és az Ellátottjogi Képviselőn keresztül biztosított.

Bekerülési feltételek:

Az intézményi beutalás feltétele (kiskorú ellátottak esetében): a Hajdú – Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet javaslatának megléte.

A nagykorú fogyatékos személyek ápoló, gondozó intézményben történő elhelyezésének a feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.

Lakóotthon:

Az intézmény székhelyén működő 12 férőhelyes ápoló-gondozó célú lakóotthonba debreceni lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 16. életévét betöltött fogyatékos személyek nyerhetnek elhelyezést. Az ellátást igénylők az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:

-          étkezés (napi háromszori étkezés),

-          munka jellegű szolgáltatás megszervezése (gyöngyfűzés, szövés, intarzia képek készítése, stb.),

-          pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás (szocializációs programok keretében),

-          egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás (tanácsadás, életvitel javítását segítő programok),

-          szabadidős programok szervezése (kirándulás, rendezvények),

-          sportszerek használatának biztosítása (háromkerekű kerékpár, foci, stb.). 

A lakóotthoni ellátás során biztosítjuk az igénybevevő számára:

-          szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését (intézményi gépjárművel),

-          életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló megoldását, szükség esetén segítséget a döntések meghozatalához,

-          a lakóhelyi, munkahelyi feladatok és a szabadidő eltöltésének szétválasztását – lehetőség szerint foglalkoztatását, szabadidős tevékenységeket és azok megszervezését,

-          a folyamatos mentálhigiénés ellátást, mely keretében a szociális segítő folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén aktívan alakítja az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel kapcsolatos döntéseit, életvitelét.

A normális napi életritmus kialakítása kapcsán figyelemmel vagyunk a munkavégzésre, a szabadidő eltöltésére, ezek megfelelő arányára, továbbá a lakóotthon fenntartásában vállalt feladatok ellátására.

Szociális foglalkoztatás:

A foglalkozási rehabilitáció rendszerszerű átalakítását követően 2005. évben a szociális törvény megteremtette a szociális intézményben ellátott személyek intézményen belüli foglalkoztatásának törvényi kereteit. A székhely intézményben fejlesztő foglalkoztatás folyik.

Fejlesztő foglalkoztatásnak minősül az intézmény környezetében végzett kisegítő, kiegészítő jellegű, karbantartással a külső-belső környezet rendben tartásával kapcsolatos feladatok ellátása.

A foglalkoztatás olyan szervezett tevékenység, amelynek elsődleges célja az ellátottak munkakészségének, testi- és szellemi képességének fenntartása, munkavégzéssel történő megtartása, továbbá a hasznos és aktív szabadidős elfoglaltság biztosítása, azaz jó szomatikus, pszichés és szociális közérzetük megteremtése. Mindezen célok szoros összhangban vannak az intézmény szakmai programjával, hiszen a cél közös: ellátottaink lelki és fizikai egészségvédelme, pszichomotoros képességének, készségének megújítása, az optimális fizikai, lelki és szellemi teljesítőképesség állandósítása, valamint a szabadidő hasznos, tevékeny eltöltése. Szociális foglalkoztatásban az vehet részt, akit a vele közvetlenül foglalkozó szakdolgozók az ellátott gondozási terve alapján arra javasoltak, illetve, akit a szakértői bizottság szakvéleményében alkalmasnak ítél.

A székhely intézmény saját konyhát üzemeltet, mely minden tekintetben biztosítja az életkornak, illetve speciális igényeknek (többféle diétás, illetve pépes étrend) megfelelő étkezést.

A székhely intézmény működését - alapító okiratban megjelölt célok szerint - három alapítvány segíti:

·         a 2019 májusában létrejött Szívünk Hangja a Fogyatékkal Élőkért Alapítvány, melynek fő célja a DSZSZK-ban elhelyezett gondozottak, fogyatékkal élő személyek ápolásának, gondozásának és fejlesztésének személyi és tárgyi feltételeinek javítása és bővítése;

·         a Velünk Együtt Alapítvány, melynek célja az ellátottak életminőségének javítása;

·         a Fény Felé Alapítvány, amely pályázatokon keresztül biztosítja a gyermek számára a külső helyszíni kirándulásokat, valamint anyagi fedezetet biztosít pl. speciális gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez.

 

Együttműködési megállapodás keretein belül az Újszülöttjeinkért és Koraszülöttjeinkért Alapítvány segíti az intézményben élő koraszülött gyermekek fejlesztését, valamint támogatja az intézmény dolgozóit képzési és rekreációs programokkal.

Megközelíthetőség, környezet:

A székhely intézmény tömegközlekedési eszközökkel (autóbusz, villamos) kiválóan megközelíthető. Autóbusszal: 10/10Y, 10/A, 11, 15/15Y, 23Y, 34, 35, 36, 36Y, 51E. Villamossal: 2-es villamos.

 

Az ellátásnak helyet biztosító épületek gyönyörű, rendezett, parkosított környezetben helyezkednek el, mely egyben kikapcsolódást is nyújt az ellátottak részére. A székhely intézmény területén nagyméretű kert is kialakításra került, melyben az ellátottak megismerkedhetnek a kertészkedés örömeivel is, egyben fejlesztő tevékenységet is nyújt a fogyatékos ellátottak számára.

 

 

 

2.      Bárándi Humán Szolgáltató Otthon

4161. Báránd Hangás dűlő

 

Szenvedélybetegek otthona: 82 fő

Pszichiátriai betegek otthona: 23 fő

Fogyatékos személyek otthona: 3 fő

 

3.      Szerep-Hosszúháti Humán Szolgáltató Otthon I.

4162. Hosszúhát Szerepi útfél:

Fogyatékos személyek otthona: 72 fő

 

4.      Szerep-Hosszúháti Humán Szolgáltató Otthon II.

4162. Hosszúhát Szerepi útfél:

Pszichiátriai betegek átmeneti otthona: 20 fő

 

5.      Szerep-Hosszúháti Humán Szolgáltató Otthon III.

4162. Hosszúhát Szerepi útfél:

Pszichiátriai betegek otthona: 35 fő

Fogyatékos személyek otthona: 20 fő

Személyes gondoskodást nyújtó, tartós bentlakást biztosító intézmény.

Férőhelyek száma összesen 255 fő.

 

Az ellátás négy telephelyen, Bárándon és Hosszúháton történik. Ellátottaink szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és értelmi fogyatékossággal élő egyének közül kerülnek ki. Az intézményi elhelyezés kérelem alapján történik.

Az intézmény tevékenysége, a nyújtott szolgáltatások:

Szakképzett dolgozók nyújtanak minőségi szolgáltatást a lakóink számára.

Nagy hangsúly helyeződik a prevencióra, számos szűrővizsgálatok igénybevételével megelőzhető és korai időszakban kiszűrhetőek a különböző még tüneteket nem okozó betegségek.

Krónikus megbetegedések esetében az állapot szinten tartására, társbetegségek, szövődmények megelőzésére, teljes, minőségi életvitel biztosítására a cél.

Az intézmény mindkét telephelye saját konyhával rendelkezik, étkezés területén állapotnak, betegségeknek megfelelő étrendet, diétát biztosít.

A bárándi intézmény uniós elvárásoknak megfelelő új épület, két személyes, fürdőszobás lakrészekkel. A tankonyhában az ellátottaknak lehetőségük van arra, hogy saját nyersanyagból ételt készítsenek maguknak. Szinte teljesen önálló életvezetésre van lehetőség, a segítségnyújtás mértéke az ellátottak igényeihez igazodik. Ez az életforma önállóságra nevel, a rehabilitáció első lehetséges lépcsőfoka is lehet.

A hosszúháti telephely adottságai mellett, a nagy létszámú lakószobákban biztosít az ellátottak számára humanizált lakókörnyezetet, meleg, barátságos hangulat kialakításával.

A mindennapokban az ápoló-gondozó munka szerves egységet képez a mentálhigiénés tevékenységgel. Kiemelkedő fontosságú a foglakoztatás. Az intézményben élők számára a testi- szellemi- értelmi képességeikhez igazítva különböző terápiák állnak rendelkezésre: kreatív terápia, dráma- és táncterápia, játékterápia, mentális terápia, zeneterápia, biblioterápia, képzőművészeti terápia, valamint a kulturális tevékenységeken való részvétel.

A fejlesztő foglalkoztatás egyfajta továbblépési lehetőség az akkreditált foglakoztatáshoz, mely a Fővárosi Kézműipari Vállalattal való együttműködés keretében történik. Mindkét foglakoztatási formában telephelyenként 30-30 fővel vesz részt.

Az intézmény működési körén belül szervezett munkavégzés:

-          kert – parkgazdaság;

-          karbantartás;

-          takarítás;

-          mosoda.

Az épület körüli gondozott park igényes környezetet biztosít, tavasztól késő őszig fizikai elfoglaltságot ad. A külső foglakoztatás keretében szivacsdarabolást, varrást végeznek a lakók, valamint szőnyeg- és lábtörlő szövéssel foglalkoznak. 

A szabadidő hasznos, tartalmas eltöltésére számtalan program adott. Egyéni igény és anyagi lehetőségek függvényében ellátottak részt vehetnek kirándulásokon, üdüléseken, színházlátogatásokon és egyéb kulturális rendezvényeken. Emellett számos életvezetési készség kialakulását, fenntartását, helyreállítását segítő program teszi lehetővé az utazás, vásárlás, hivatalos ügyintézés gyakorlási lehetőségét.

Az intézmény lehetőséget biztosít a hitélet gyakorlására is.

Kiemelt figyelmet kap az ellátottak kapcsolatainak ápolása, így a család, hozzátartozók, barátok felkutatása, a kapcsolat kialakításának segítése és annak fenntartása is.

Az intézmény aktív résztvevője a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület, az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Szövetsége rendezvényeinek.

Érdekvédelem: ellátottaink több fórumon is érvényesíthetik jogaikat. Formái: lakógyűlés, Lakóönkormányzat, Érdekképviseleti Fórum, ellátott jogi képviselő.

 

Bárándi Humán Szolgáltató Otthon Szerep-Hosszúháti Humán Szolgáltató Otthon